Blog

Meewerkende kinderen belonen: zo bespaart u belasting

Andre Rozendaal

Geplaatst op 24 mei 2017
Door: Andre Rozendaal

In de praktijk komen mijn collega’s en ik het vaak tegen: kinderen van onze relaties werken mee in de onderneming van hun ouders. Grote kans dat dit bij u daarom ook zo is. U wilt vast niet dat ze dit voor niets doen, dus u stopt ze regelmatig wat toe. In dit blog leest u hoe dit beter en fiscaal vriendelijker kan.

Meewerkende kinderen belonen: aftrekbaar


U kunt de beloning van uw meewerkend kind dat ouder is dan 15 jaar namelijk betalen vanuit de zaak en aftrekken van de winst in uw onderneming, ongeacht de rechtsvorm. Op de beloning dient loonbelasting te worden ingehouden. Echter, door de heffingskortingen is het niet denkbeeldig dat uw kind helemaal geen belasting verschuldigd is over zijn of haar inkomen.

Pas bij een inkomen van ongeveer € 6.500 per jaar - dat is zo’n € 550 per maand - komt uw kind pas aan het betalen van inkomstenbelasting toe. Het volledige bedrag aan loon, inclusief de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) van 6,65% (2017), is aftrekbaar van het resultaat uit uw onderneming.
Voorbeeld
Ter illustratie een uitgewerkt voorbeeld van een meewerkend kind:
Bruto jaarinkomen uit loondienst 6.500
Loon-/Inkomstenbelasting 2.375
Algemene heffingskorting -2.254
Arbeidskorting -116
Totale inhouding   -5
Netto jaarinkomen uit loondienst 6.495

De totale loonkosten (incl. bijdrage ZVW) bedragen zo’n € 6.900 en leveren een belastingbesparing op van zo’n 40 tot 45%, zeg € 3.000, zodat de beloning daadwerkelijk € 3.900 kost. Terwijl uw kind daar dus € 6.500 aan overhoudt.
Dienstbetrekking


Dit voorbeeld gaat ervan uit dat de familierelatie in de arbeidsverhouding overheerst, waardoor sprake is van een zogenaamde fictieve dienstbetrekking. Als het meewerkende kind onder dezelfde arbeidsvoorwaarden werkt als andere medewerkers, is hij/zij in een echte dienstbetrekking en daardoor tevens verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De totale werkgeverslasten zijn dan wat hoger.

KJ-regeling


Hebt u nog geen medewerkers in dienst en voert u daarom nog geen loonadministratie? Maar u wilt uw kind wel fiscaal vriendelijk belonen? Kies dan voor de zogenaamde kalenderjaarregeling (KJ-regeling). U hoeft dan geen loonadministratie te voeren en doet in januari van het opvolgende jaar eenmalig loonaangifte over het gehele jaar. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het kind moet 15 jaar of ouder zijn;

  • Het kind werkt in de onderneming van de ouder(s);

  • Het kind hoort tot het huishouden van deze ouder(s);

  • U past altijd de loonheffingskorting toe;

  • Het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen;

  • U hebt een eenmanszaak, vof, cv of maatschap.


Met een KJ-regeling hoeft u geen loonadministratie te voeren. Bovendien doet u in januari van het opvolgende jaar eenmalig loonaangifte over het gehele jaar.

Studiefinanciering/kinderbijslag


Let wel op: bijverdiensten kunnen consequenties hebben voor de hoogte van de kinderbijslag of de studiefinanciering. Voor de kinderbijslag geldt bijvoorbeeld dat voor kinderen tot 16 jaar de eigen inkomsten niet van belang zijn. Kinderen van 16 en 17 jaar mogen € 1.265 netto per kwartaal bijverdienen, met een extra vrijstelling van € 1.299 gedurende de zomermaanden (vakantiewerk).

Bedrijfsopvolging


Het is vanwege de leeftijd meestal niet het belangrijkste argument, maar tot slot wil ik nog aangeven dat het voor een fiscaal vriendelijke bedrijfsopvolging interessant kan zijn uw kind al bijtijds op de loonlijst te plaatsen. Zo kunnen fiscale claims doorgeschoven worden.

Actie!


Betaalt u uw zoon of dochter nog steeds vanuit uw nettosalaris of winst? Waarover u al tot 52% belasting betaald heeft?! Kom dan nu in actie en zorg voor een beloning via uw onderneming.

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie