Blog

Waarom u als ondernemer een levenstestament op moet stellen

mr. Huib Flikweert

Geplaatst op 11 mei 2017
Door: mr. Huib Flikweert

Stel dat u door een ongeluk, ziekte of door ouderdom niet meer goed kunt beslissen over  belangrijke zaken in uw leven, zoals medische behandelingen of vermogensbeheer. In zo’n situatie wilt u dat iemand anders deze beslissingen voor u kan nemen. Een vertrouwenspersoon die weet wat u wilt en uw belangen kan behartigen. Dit kan met een zogenaamd levenstestament. U geeft hierin één of meerdere vertrouwenspersonen een volmacht om uw belangen te behartigen als u daartoe zelf niet meer in staat bent. In deze blog leest u meer over een aantal belangrijke aspecten van het levenstestament.

De inhoud van een levenstestament


Een levenstestament bestaat uit één of meer duidelijk omschreven volmachten en uw wensen op het gebied van medische zorg, vermogensbeheer en andere persoonlijke voorkeuren. U kunt daarin ook aangeven aan wie en onder welke voorwaarden u wilt schenken. U legt de randvoorwaarden vast voor de te nemen beslissingen. In het kort bevat het levenstestament dus een draaiboek voor degene die uw belangen gaat behartigen. Het levenstestament verschilt van een gewoon testament omdat het juist gaat over wat er vóór uw overlijden moet gebeuren.
Het levenstestament verschilt van een gewoon testament omdat het juist gaat over wat er vóór uw overlijden moet gebeuren.

De vastlegging


Uw levenstestament legt u gewoonlijk vast in een notariële akte. U bepaalt in het levenstestament wanneer de volmacht voor uw vertrouwenspersoon ingaat: dit kan direct zijn, maar ook kunt u bepalen dat de volmacht pas ingaat nadat een arts heeft bepaald dat u niet meer in staat bent om uw belangen te behartigen. De laatste optie lijkt voor de hand liggend, maar in de praktijk is het beter om een volmacht direct in te laten gaan.

Het kan namelijk zo zijn dat u door uw geestesgesteldheid niet naar een arts kunt of wilt gaan, waardoor uw gevolmachtigde niet aan de slag kan. Terwijl u juist voor zo’n situatie een levenstestament hebt opgemaakt. Ook regelt u in uw levenstestament wanneer de volmacht eindigt, bijvoorbeeld bij een echtscheiding.

Zo uitgebreid mogelijk


Het is belangrijk dat u uw levenstestament zo uitgebreid en duidelijk mogelijk maakt. Alleen een algemene volmacht (‘alles mag’) geven is niet genoeg. Om vragen en onduidelijkheden te voorkomen is het daarom belangrijk dat u schriftelijk vastlegt dat een gevolmachtigde bijvoorbeeld met zichzelf mag handelen. U kunt ten slotte een restbepaling opnemen, die als vangnet fungeert: ‘Deze opsomming sluit geen andere handelingen uit’.

Juist voor ondernemers


Ook voor een ondernemer is het levenstestament van belang. Want wie neemt de beslissingen als u onverwacht uitvalt? Als u dat niet goed regelt, is de kans groot dat uw bedrijf tijdelijk stuurloos is. Als uw management het niet met elkaar eens is, dan kan dit tot gevolg hebben dat de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt. Uw winstgevende onderneming kan dan in korte tijd teniet gaan.
Wie neemt de beslissingen als u onverwacht uitvalt?

Ook uw oudedagsvoorziening staat daarmee op het spel! Het levenstestament kan dan de vereiste bevoegdheden geven aan iemand waarvan u vertrouwt dat deze persoon in staat is om uw onderneming (tijdelijk) te leiden.

Schenken en erven


Ten slotte kunt u in uw levenstestament ook voorwaarden opnemen waarbinnen uw kinderen als gevolmachtigde kunnen schenken aan zichzelf. Dit kan leiden tot besparing van erfbelasting, maar ook van invloed zijn op een eventuele eigen bijdrage bij een verblijf in een zorginstelling.

Wilt u ervoor zorgen dat uw zaken goed geregeld blijven worden als u daar zelf niet meer toe in staat bent? Laat dan een levenstestament opmaken.

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie