Blog

Financiële aansturing: Hoe doe je dat?

Geplaatst op 8 mei 2017
Door: Andries Verloop

Door de snelheid en onvoorspelbaarheid van ontwikkelingen worden steeds hogere eisen gesteld aan de strategische wendbaarheid van de onderneming. In dit blog ga ik in op één van de ingrediënten daarvan: het belang van de financiële aansturing van de onderneming.


Financiële aansturing


Rol van de financiële afdeling


Bij veel ondernemingen is de basis van het takenpakket van de financiële functie nog niet op orde. Zomaar enkele voorbeelden:

  • Het bijhouden en controleren van de dagelijkse stroom transacties kost simpelweg nog teveel tijd;

  • De processen verlopen niet altijd efficiënt of zijn teveel op afdelingsniveau ingericht of

  • De rapportage is onvoldoende afgestemd op de wensen van het management.


Deze problematiek maakt het onmogelijk om te focussen op de meer strategische rol die de financieel verantwoordelijke binnen de organisatie zou kunnen spelen. Meer dan ooit moet de financiële afdeling ernaar streven om een actieve rol te spelen bij de realisatie van de groeiplannen van de organisatie.

Maar hoe doe je dat?


Als leidraad heb ik het visiedocument van NBA-VRC erbij gepakt. Er zijn daarin vier kerngebieden te onderscheiden waarop de financiële functie actief is:

  1. Financial operations en reporting

  2. Risico management

  3. Strategisch management

  4. Prestatie management


Kerninhoud


De basis voor de financiële functie is de administratie van een onderneming. Met deze administratie wordt de organisatie voorzien van betrouwbare en relevante informatie. De financieel professional zorgt ervoor dat de financieel administratieve processen op orde zijn, dat er een goed werkend intern beheersingssysteem en risicomanagement systeem is. Het bewaken van de continuïteit en het beheersen van de organisatie zijn hierbij de belangrijkste doelstellingen. Deze activiteiten vormen de kerninhoud van de eerste twee gebieden.
Het bewaken van de continuïteit en het beheersen van de organisatie zijn hierbij de belangrijkste doelstellingen.

Beslissingsondersteuning


Werkzaamheden op het gebied van beslissingsondersteuning van de financiële functie nemen toe. Als de financiële functie meer tijd kan vrijmaken voor strategische analyses, het doorlichten van processen en het adviseren van het management dan leidt dat tot succes! Het gaat erom dat de financiële functie betekenis kan geven aan cijfers en andere data, zodat de onderneming wordt gestuurd op waardedrijvers. De business achter de cijfers.

Het faciliteren van inzicht en het geven van advies aan het management heeft als doel het nemen van de juiste beslissingen voor de organisatie. Dit vindt plaats op zowel strategisch- als op tactisch niveau. Een effectief managementcontrol systeem helpt hierbij. Dit zijn onderdelen uit de kerngebieden 'Strategisch Management en Prestatie Management'.
Een effectief management control systeem helpt om de juiste beslissingen voor de organisatie te nemen.

Deze vier taakgebieden moeten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zijn en wel zodanig dat de basis (financial operations en -reporting en risicomanagement) zo snel en efficiënt mogelijk uitgevoerd kan worden. Dan kan meer tijd en aandacht besteed worden aan het derde en vierde kerngebied (strategie- en prestatiemanagement), waar de financiële kolom echt toegevoegde waarde kan leveren. Zo kan de finance-organisatie daadwerkelijk businesspartner worden van het management.

Betrouwbare en relevante informatie


De basis voor de financiële functie blijft het voorzien van betrouwbare en relevante informatie aan de organisatie. De financieel professional zorgt ervoor dat de financieel administratieve processen op orde zijn, dat er een goed werkend intern beheersingssysteem en risicomanagement systeem is. Het bewaken van de continuïteit en het beheersen van de organisatie is hier de belangrijkste doelstelling. Deze vormen de onderste helft van de cirkel en komen terug bij 'Finance Operations & Reporting en bij Governance, Risk & Compliance'.

De basis moet dus op orde zijn. Al dan niet met behulp van externe specialisten dient de organisatie ervoor te zorgen dat de financiële processen zo efficiënt en goedkoop mogelijk verlopen en structureel de informatie kunnen leveren waar het management behoefte aan heeft. Pas dan kan de financiële functie een volwaardige strategische bijdrage leveren aan de toekomstige ontwikkeling en wendbaarheid van de organisatie.

Meer lezen over financiële aansturing? Lees dan het artikel "Ik geloof dat het altijd beter kan" of kijk op www.omdathetaltijdbeterkan.nu 

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie