Blog

Gezondheid dankzij goed werknemerschap

Gert-Jan van Bodegraven

Geplaatst op 4 mei 2017
Door: Gert-Jan van Bodegraven

Over goed werkgeverschap wordt in vakliteratuur, blogs en op social media veel geschreven. Zeker in sectoren waar de vraag naar personeel groter is dan het aanbod buitelen organisaties over elkaar heen in hun ijver om personeel aan te trekken. Een uitstekende financiële beloning, bonusregelingen en een auto van de zaak zijn niet meer voldoende.

De moderne werknemer wordt aangetrokken met termen als ‘kantoortuinen’, ‘informele sfeer’, ‘vrijheid’, ‘uitstekende verlofregelingen’, ‘continue ontwikkelen’, ‘veel autonomie’ en ‘maatschappelijke bijdrage’.
Werkgevers doen er alles aan om hun medewerkers te betrekken bij hun visie, intrinsiek te motiveren en enthousiast te maken voor het werk.

Het is de vraag of de werkgever in zijn eentje verantwoordelijk is voor betrokken en enthousiast personeel of dat hier ook goed werknemerschap om de hoek komt kijken.

Verantwoordelijkheden van personeel


Dat het begrip ‘goed werknemerschap’ niet zo ingebakken is als ‘goed werkgeverschap’ bleek onlangs tijdens ons HR-event in Rotterdam. Tijdens één van de workshops werden de aanwezige ondernemers en HR-managers gevraagd waar hun medewerkers verantwoordelijk voor zijn. Al snel werden enkele zaken genoemd: voor een nauwkeurige administratie, voor zijn/haar programmeerwerk, voor het keurig aanleggen van tuinen.

Vervolgens werd gevraagd welke verantwoordelijkheden de medewerkers hebben die niet direct functie-gerelateerd zijn. Toen bleef het lang stil in de zaal...

Verantwoordelijkheden personeel


De aanwezigen in deze zaal vormden geen uitzondering. Werkgevers hebben vrij algemeen het gevoel dat ze een verregaande zorgplicht hebben en zich tot het uiterste moeten inspannen om hun personeel te faciliteren op allerlei gebieden. Met het doel een prettige werkomgeving te creëren. De verantwoordelijkheden van het personeel wordt wel eens vergeten. Terwijl op basis van artikel 7:611 BW goed werknemerschap even zwaar weegt als goed werkgeverschap: de werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.

Uw medewerkers zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor hun eigen functioneren en motivatie, voor de representatie van uw bedrijf naar derden, voor veilig werken, voor op gepaste wijze omgaan met collega’s en met bedrijfsmiddelen. Medewerkers zijn zelfs verantwoordelijk voor hun eigen vitaliteit, inzetbaarheid en verzuim.

Gezondheid dankzij goed werknemerschap


Hoe draagt goed werknemerschap bij aan de gezondheid van uw personeel? Uw werknemers moeten bijvoorbeeld zelf zorgdragen voor:

  • Een goede balans tussen werk en privé

  • Het voorkomen van overbelasting door te veel nevenactiviteiten naast het werk

  • Gezonde voeding en voldoende beweging

  • Werken op een veilige en verantwoordelijke wijze


Deze maatregelen zijn belangrijk. We missen hierbij echter nog een essentiële: bevlogenheid.
Werknemers en werkgevers dienen samen te zorgen voor bevlogen personeel.

Bevlogenheid is de optelsom van de volgende drie factoren:

  1. Bruisen van energie

  2. Sterke betrokkenheid

  3. Opgaan in het werk


Wanneer medewerkers betrokken en bevlogen zijn, dan vinden ze hun werk fantastisch en hebben ze het nooit te druk.

Conclusie: bevlogenheid is de sleutel


Mijn advies is dan ook: onderzoek als werkgever waar uw werknemers enthousiast van worden. U kunt denken aan bijvoorbeeld afwisseling in het werk, inspraak, kans om te leren en te groeien, vrijheid om zelf werk in te delen. Maak uw medewerkers hiervoor vervolgens verantwoordelijk.

Op deze manier zijn zowel werkgever als werknemer beide verantwoordelijk voor een mooie en interessante job!

Bekijk de foto's van het HR-event op Facebook

 

Visser & Visser HR quick scan

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie