Blog

De toekomst van het pensioen: uw stem op 15 maart is bepalend!

Geplaatst op 28 februari 2017
Door: drs. Marcel van de Grift

In maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen zijn inmiddels bekend. Opvallend is dat veel aandacht in die programma’s wordt besteed aan… pensioenen. De samenstelling van het volgend kabinet gaat heel erg bepalen welke richting het Nederlandse pensioenstelsel gaat inslaan. 

Het Nederlandse pensioenstelsel staat op een kruispunt. U bepaalt of we daarbij linksaf of rechtsaf gaan of dat we op de kruising stil blijven staan. De toekomst van het pensioen: uw stem is bepalend bij de verkiezingen!

Pensioenleeftijd


Recent is bekendgemaakt dat de pensioenleeftijd naar 68 jaar gaat. Drie politieke partijen (SP, PVV, 50-Plus) pleiten daarentegen voor verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar. De levensverwachting stijgt op dit moment zo hard dat ieder jaar er 3 maanden aan levensverwachting bij komt. Met deze vaart komt iedere 4 jaar een jaar aan levensverwachting erbij.
De levensverwachting stijgt op dit moment zo hard dat ieder jaar er 3 maanden aan levensverwachting bij komt.

Tegelijkertijd waarschuwen Nederlandse bedrijfsartsen om in de gaten te houden dat de pensioenleeftijd niet voor iedereen omhoog kan blijven gaan. Vooral veel laagopgeleiden zijn niet in staat om langer door te werken. Een hogere pensioenleeftijd wordt teveel vanuit hoger opgeleiden benaderd. Dat is lastig, want om eerder met pensioen te kunnen gaan wordt vereist dat hiervoor voldoende is gespaard (of een lager pensioen wordt geaccepteerd). En is dat mogelijk voor lager opgeleiden met vaak een lager inkomen?

Afschaffen of behouden?


Verschillende politieke partijen willen af van het huidige Nederlandse pensioenstelsel. Het Nederlandse pensioenfonds bestaat uit collectieve pensioenregelingen, dat gekenmerkt wordt door veel solidariteit. In plaats daarvan willen veel politieke partijen “persoonlijke pensioenpotten” (VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP). Een aantal daarvan wil nog wel een gezamenlijke buffer delen (CDA, GroenLinks, ChristenUnie).
Verschillende politieke partijen willen af van het huidige Nederlandse pensioenstelsel.

De verplichte pensioendeelname van werkgevers en werknemers wil de VVD afschaffen, D66 wil hierin minder ver gaan (wel volledige keuzevrijheid door de werkgever van de pensioenuitvoerder).

PvdA, SP, PVV en 50-Plus willen het huidige stelsel zo veel mogelijk handhaven (behoud van collectieve en solidaire pensioenregelingen). PvdA en SP willen een aftopping van het (fiscale) pensioengevend loon. De PvdA kiest hierbij voor een grens van 2 x modaal (ca. € 75.000).

Novelle Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer


Meer keuzevrijheid


Verschillende partijen willen af van een (volledige) levenslange pensioenuitkering. Zij kiezen voor het inzetten van een deel van het pensioenkapitaal voor het aflossen van de hypotheek of voor zorguitgaven. D66 gaat daarin nog verder. Zij kiest ervoor dat in de opbouwfasen van pensioen ook een periode mogelijk moet zijn dat er helemaal geen pensioenpremies worden betaald.

Op pensioengebied valt er op 15 maart dus nogal wat te kiezen. Door naar de stembus te gaan bepaalt u (mede) welke richting het Nederlandse pensioenstelsel opgaat.

Wilt u meer weten over pensioenen? Bekijk dan de site van Retira pensioenadviseurs.

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie