Blog

Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer uitgesteld! Na-indexatie lastig?

mr. Sjoerd van der Draai

Geplaatst op 22 december 2016
Door: mr. Sjoerd van der Draai

Als het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen wordt aangenomen zal het voor directeuren-grootaandeelhouders (dga's) mogelijk zijn om hun eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting of af te kopen onder een flinke belastingkorting.

Voortgang in de kamers


Het wetsvoorstel is klakkeloos door de Tweede Kamer op 17 november 2016 aangenomen, ook al waren enkele vragen tijdens het wetgevingsproces nog niet beantwoord met duidelijke cijfervoorbeelden. Op 20 december 2016 heeft de Eerste Kamer de stemming over het wetsvoorstel echter aangehouden. De staatssecretaris van Financiën had bij brief van diezelfde dag(!) zelf verzocht om uitstel van de stemming om een mogelijke miljardentegenvaller voor de schatkist te voorkomen

Miljardenstrop?


De mogelijke miljardenstrop zit erin dat bij omzetting of afkoop de toekomstige na-indexatielasten op dat moment ineens ten laste van de winst van de B.V. gebracht kunnen worden hetgeen leidt tot een belastingderving in de jaren 2017, 2018 en 2019, terwijl de uitkeringen uit een oudedagsverplichting pas op termijn tot hogere belastingopbrengsten leiden.

Met het wetsvoorstel was een snel gewin van 2 miljard begroot (waarvan het leeuwendeel onzeker is en alleen een verschuiving in de tijd lijkt = uitholling van toekomstige belastingopbrengsten, maar snel gewin doet het politiek natuurlijk goed). Theo Gommer van Gommer & Partners had echter al in reactie op een blog en in een artikel van 20 december in De Financiële Telegraaf aangegeven dat de aftrek van na-indexatielasten bij omzetting flink zou kunnen zijn respectievelijk de miljardentegenvaller nog wel eens tot 5 miljard zou kunnen oplopen.

Uitstel


Dat heeft de staatssecretaris doen besluiten om 1 vóór 12 de Eerste Kamer te verzoeken de stemming uit te stellen. Het vreemde is dat de staatsecretaris zelf in zijn Memorie van Antwoord van 2 december 2016 aan de Eerste Kamer heeft aangegeven dat bij omzetten of afkopen van pensioen in eigen beheer de (toekomstige) indexatielast ineens aftrekbaar is. Blijkbaar heeft hij de financiële gevolgen van die uitspraak niet goed kunnen overzien of is hij geschrokken van de inschatting van Theo Gommer.
De staatssecretaris van Financiën heeft nu een aanvullend wetsvoorstel aangekondigd waarin hij eventueel flankerende maatregelen zal opnemen en waarin hij ook een wijziging van de datum van inwerkingtreding zal voorstellen.

Voor de overige pensioenmaatregelen wordt een terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 verwacht. Onduidelijk is wanneer het wetsvoorstel in werking zal treden inzake het uitfaseren van pensioen in eigen beheer. Terugwerkende kracht daarvoor lijkt gezien de redactie van de brief van de staatssecretaris van Financiën niet voor de hand te liggen.

Na-indexatie lastig?


Het is ook de vraag hoe de staatssecretaris de belastingderving nu nader op waarde zal schatten en of het hem zal doen besluiten om in het aanvullend wetsvoorstel een aftrekbeperking op te nemen. In het laatste geval zou het hem sieren om dan de afkoopwaarde c.q. omzettingswaarde te verminderen met dezelfde indexatielast (nu geen aftrekpost, later minder te belasten). Zo is er pas sprake van een zuiver fiscaal invaren, maar lijkt een 2 miljard belastingopbrengst nog verder weg.

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie