Blog

Help, mijn liquiditeit! 7 tips voor liquiditeitsverbetering

Geplaatst op 5 december 2016
Door: Dirk Verheul AA

Kent u ook dat verstikkende gevoel…? Heel het jaar hard gewerkt, een redelijk resultaat, maar helaas geen liquiditeitsverbetering. Is er nog iets te doen voor de balansdatum? U heeft nog maar kort de tijd om uw administratie te optimaliseren voordat uw jaarcijfers naar de bank gaan. Wat kunt u nog doen om te zorgen dat uw cijfers over het afgelopen jaar een goed beeld geven? Onderstaand vindt u 7 tips voor liquiditeitsverbetering. liquiditeitsverbetering

7 tips voor liquiditeitsverbetering

  1. Debiteurenbeheer Vertrouw er niet op dat al uw klanten tijdig betalen. Stuur direct na vervaldatum van de factuur een betalingsherinnering naar uw klant en zorg dat uw klanten voor het einde van het jaar betaald hebben! Geef uw klanten niet te veel speelruimte. De maximale betalingstermijn ligt tussen 14 dagen en 30 dagen. Hoe sneller uw geld binnen is, hoe beter.
  2. Liquiditeitsbegroting Maak een liquiditeitsbegroting voor de komende 3 jaar. Dat kan bijvoorbeeld per maand of per kwartaal. Door dit te doen heeft u een goed overzicht van de ontwikkeling van uw liquiditeit. U ziet direct op welk moment u extra geld nodig heeft en of wellicht een krediet aangevraagd moet worden. Neem in uw begroting altijd de BTW ontvangsten en uitgaven mee. Maar ook uw aflossingen en investeringen. Afschrijvingen laat u buiten beschouwing.
  3. Begroting versus realisatie Maak gebruik van onze handige software om continue inzicht te hebben in uw werkelijke cijfers ten opzichte van uw liquiditeitsbegroting. Daarnaast kunnen wij uw resultaat voor het huidige jaar al vrij nauwkeurig inschatten doordat in uw cijfers een prognose is opgenomen tot het einde van het jaar. Hierdoor kunt u snel ingrijpen als er grote afwijkingen zijn.
  4. Tariefsaanpassing Rond het jaareinde is het altijd goed om uw verkooptarieven te beoordelen. Wanneer heeft u voor het laatst een tariefswijziging doorgevoerd? Als u kwaliteit levert en uw klanten zijn tevreden is een tariefswijziging vaak geen enkel probleem.
  5. Kosten of verschotten doorbelasten Zijn er afgelopen jaar wellicht kosten of verschotten geweest die u vergeten bent door te berekenen aan uw klant? Doe dit dan nog voor het einde van het jaar. Dit vergroot uw brutomarge en zorgt direct voor lagere kosten!
  6. Afspraken maken Iedere ondernemer heeft een aantal klanten die meer kosten dan dat ze opleveren. Steek daar volgend jaar geen energie meer in! Of ga met uw klant om tafel voor een betere prijsafspraak. Zorg dat u inzicht heeft in probleemdossiers. Maak duidelijke betalingsafspraken of neem afscheid van deze klanten.
  7. Onderhanden werk Neem nu alvast uw onderhanden uren door en boek oninbare uren vast af zodat u actueel inzicht heeft in uw onderhanden werk positie per balansdatum. Bijkomend voordeel: u weet ook direct wat uw jaarresultaat wordt doordat uw onderhanden werk- positie juist gewaardeerd staat op de balans.
Blijkt na bovenstaande tips voor liquiditeitsverbetering toch dat u kredietuitbreiding nodig heeft dan helpen wij u graag. Dankzij onze slimme software sturen wij online uw jaarcijfers naar de bank, zodat uw kredietuitbreiding snel behandeld kan worden.

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie