Blog

Belastingrente: blijf bij met schatten en betalen

Geplaatst op 28 november 2016
Door: Marco de Kunder

Zo tegen het einde van het jaar is het een goede gewoonte om de balans op te gaan maken. Niet in het minst als er winst is gemaakt in de onderneming of bv. De belastingdienst deelt daar namelijk ook graag in mee. Zeker wanneer het in financieel  opzicht een goed jaar is geweest, is het belangrijk om ook in fiscale zin bij te blijven. In dit blog leest u de regels rond belastingrente en de regelgeving rond aanslagen.

In de afgelopen jaren is de regelgeving rond aanslagen en belastingrente behoorlijk aangescherpt. Zes maanden na afloop van het boekjaar/kalenderjaar gaat de belastingdienst rente berekenen over de  belasting over  het voorgaande jaar. Voor aanslagen Inkomstenbelasting bedraagt de belastingrente 4%. Voor aanslagen Vennootschapsbelasting is dat zelfs 8%.
Let op dat de betalingstermijn van aanslagen zes weken bedraagt.

In april de juiste winst doorgeven


Belastingrente over aanslagen 2016 gaat lopen voor aanslagen waarbij de betalingstermijn afloopt na 1 juli 2017. Let op dat de betalingstermijn van aanslagen zes weken bedraagt. Om belastingrente te voorkomen, moet u er dus voor zorgen dat een aanslag een datum heeft die niet later ligt dan medio mei 2017. Dit betekent dat u begin april de juiste winst aan de belastingdienst doorgegeven moet hebben. Feitelijk heeft u dus na afloop van het jaar maar een maand of drie de tijd om de winst over 2016 goed in te schatten.  Al vrij snel na het einde van het boekjaar moet u dus duidelijkheid hebben over de winst of inkomen van het afgelopen jaar.

Sparen bij de belastingdienst heeft geen nut meer


Overigens: sparen bij de belastingdienst heeft al een tijdje geen enkel nut meer: als de belastingdienst binnen drie maanden na het indienen van een (voorlopige) aangifte een aanslag oplegt, heeft u geen recht op belastingrente over te ontvangen bedragen. In de praktijk blijkt dat de belastingdienst zich aan die termijn houdt. En dat is ook logisch, want een rente van 4% of 8% heeft meer het karakter van een boete dan van een vergoeding over verschuldigde bedragen.

Twee tips om belastingrente te voorkomen  1. blijf bij met het doen van schattingen en betalingen.

  2. dien de aangifte op tijd in.


Het scheelt u en uw adviseur een hoop tijd en energie die voor andere zaken gebruikt kan worden.

 

 

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie