Blog

Werknemer met netto loonafspraak is spekkoper

Geplaatst op 31 oktober 2016
Door: Laurens Haase

Normaal gesproken komt u met een werknemer een bruto salaris overeen. Op dit salaris wordt loonheffing ingehouden. Het bedrag dat onderaan de streep overblijft, is het netto bedrag dat de werknemer op zijn bankrekening ontvangt. Soms gebeurt het dat een werkgever met een werknemer in plaats van een bruto salaris een netto maandsalaris of nettobedrag per gewerkt uur afspreekt. Is dat erg? Dit is toch een kwestie van terugrekenen? Dan kom je toch op hetzelfde bruto bedrag? Nou… dat is toch niet zo vanzelfsprekend als u zou denken. Zullen we er eens samen naar kijken? Graag nodig ik u uit om verder te lezen over een werknemer met een netto loonafspraak.

Uitgangspunt


We nemen als voorbeeld een oproepkracht die onder de CAO voor het Hoveniersbedrijf valt. De werknemer in dit voorbeeld ontvangt een netto uurloon van € 10. Het recht op vakantietoeslag en de opbouw van vakantiedagen worden om praktische redenen maandelijks met de werknemer afgerekend. De werkgever hanteert voor overuren op doordeweekse dagen een vergoeding van 130%; op zaterdag wordt een percentage van 150% gehanteerd. De werknemer krijgt deze maand 80 reguliere uren uitbetaald, 6 overuren van 130% en 7 overuren van 150%.

hovenier


Loonheffingskorting


Een werknemer met een bruto loonafspraak die de loonheffingskorting laat toepassen, houdt van zijn netto salaris meer over dan wanneer hij ervoor kiest de loonheffingskorting niet te laten toepassen. Als u met uw werknemer een netto loonafspraak maakt, dient u in alle gevallen hetzelfde netto uurloon te hanteren. Dus het niet toepassen van de loonheffingskorting betekent dat u meer moet bruteren en uw loonkosten hoger worden. Als we bij de werknemer in bovengenoemd voorbeeld het netto uurloon terugrekenen naar een bruto uurloon betekent dit dat het teruggerekende bruto uurloon met toepassing van de loonheffingskorting uitkomt op € 9,87 en zonder toepassing van de loonheffingskorting op € 13,85.

Als werkgever kunt u er geen invloed op uitoefenen of de werknemer de loonheffingskorting laat toepassen. In geval de werknemer ervoor kiest de loonheffingskorting niet toe te passen, kan hij zichzelf een salarisverhoging geven van tenminste 40%. De belasting die u moet betalen bij het bruteren kan de werknemer na afloop van het kalenderjaar via zijn aangifte inkomstenbelasting terugvragen.

Overwerkvergoeding over netto uurloon of bruto uurloon


Bij een bruto loonafspraak wordt de overwerkvergoeding berekend door het geldende overuurpercentage te vermenigvuldigen met het bruto uurloon. Bij een netto loonafspraak is het netto uurloon hiervoor het uitgangspunt. Als een werknemer de loonheffingskorting laat toepassen, betekent dit dat de overwerkvergoeding van 130% en 150% uitkomt op respectievelijk 133% en 154% van het bruto uurloon. In tegenstelling tot het vorige punt valt dit nog redelijk mee.

Het wordt echter pas echt schrikken als de werknemer de loonheffingskorting niet laat toepassen. Wat betekent dit voor de kosten van de overwerkvergoeding die u betaalt? Door het niet toepassen van de loonheffingskorting leidt de vergoeding van 130% c.q. 150% tot een overwerkvergoeding van respectievelijk 209% en 241% van het bruto uurloon (bovengenoemde € 9,87).

Verkapte salarisverhoging


Een slimmerik die met zijn werkgever een netto loonafspraak maakt, kan door het niet laten toepassen van de loonheffingskorting zichzelf een salarisverhoging geven van 40% voor reguliere uren en 60% voor overuren. Hiervoor hoeft hij niet eens met zijn werkgever te onderhandelen! Hopelijk lezen de vakbonden dit niet, want dan moeten ze hun eigen mensen ontslaan.

Samenvattend


Bij een netto loonafspraak moet het salaris worden gebruteerd. Hoe meer u moet bruteren, hoe duurder het wordt. De gedachte dat alle kosten evenredig stijgen, is niet juist. Omdat het netto uitgangspunt steeds gelijk is en het belastingtarief progressief is opgebouwd (hoe hoger het inkomen, hoe meer belasting is verschuldigd), zorgt een netto loonafspraak voor onevenredige kostenstijgingen. Uw werknemer kan met recht spekkoper worden genoemd als hij een netto loonafspraak heeft.

Wat te doen?


Maak met uw werknemer nooit een netto loonafspraak. Wat kunt u wel doen? In situaties waarbij een werknemer een bepaald netto bedrag per maand / per uur moet overhouden, kunt u door ons een pro forma berekening laten maken. Aan de hand van het gewenste nettoloon kunnen we een bruto salaris berekenen. Dit bruto salaris kunt u opnemen in de arbeidsovereenkomst. Op deze wijze krijgt u niet met een forse kostenstijging te maken waar u geen erg in hebt en waar u uw kostprijs niet op hebt gebaseerd.

Wilt u meer inzicht in uw HR-beleid? Vul dan de HR-quick scan in!

Visser & Visser HR quick scan

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie