Blog

Subsidie voor personeel in 2018: de overheid deelt uit en u profiteert!

Gert-Jan van Bodegraven

Geplaatst op 7 november 2016
Door: Gert-Jan van Bodegraven

In het jaar 2017  kunt u gebruikmaken van diverse regelingen die bijdragen aan een daling van uw loonkosten. Meer informatie hierover vindt u in mijn vorige blog.  In dit blog leest u hoe u door de Wet tegemoetkoming loondomein voor subsidie voor uw personeel in 2018 in aanmerking kunt komen. Profiteer ervan!

Hoe zat het ook alweer met subsidie voor personeel in 2017?


In 2017 krijgen we te maken met de volgende regelingen:

  • de premiekorting;

  • de loonkostensubsidie;

  • het lage inkomensvoordeel.


Doordat 2017 in feite een overgangsjaar is, kunt u in sommige gevallen maar liefst drie keer subsidie krijgen voor dezelfde werknemer!
Ook in 2018 kunt u door de Wet tegemoetkoming loondomein voor subsidie voor uw personeel in aanmerking komen

Maar ook 2018 is interessant voor subsidie voor personeel


Vanuit de Wet tegemoetkoming loondomein (WTL) blijkt dat in 2018 het systeem van premiekortingen wordt vervangen door de zogenaamde loonkostenvoordelen. Recht op premiekortingen heeft u op dit moment voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking. Vanaf 1 januari 2018 ontvangt u voor deze doelgroepen loonkostenvoordelen.

Subsidie voor personeel in 2018


Helderheid subsidies voor personeel in 2018


Het geheel van wijzigingen en overgangsregelingen is best complex. Want:

  • Welke regeling geldt nou wanneer?

  • In welke situatie?

  • Hoe kunt u deze tegemoetkomingen ook daadwerkelijk ontvangen?


Het onderstaande schema biedt daarvoor meer duidelijkheid.

Wet tegemoetkoming loondomein subsidie

Houdt er rekening mee dat u dus niet alleen in 2017, maar ook in 2018 voor subsidie voor uw personeel in aanmerking kunt komen.

Wilt u meer inzicht in uw HR-beleid? Vul dan de HR-quick scan in!

Visser & Visser HR quick scan

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie