Audit

De beheersing van 
zekerheid en risico’s 
 

Audit

Voor een ondernemer zijn zekerheid en inzicht in de eigen organisatie minstens zo belangrijk als het voldoen aan wet- en regelgeving. Onze auditspecialisten zorgen voor beide. U bent verzekerd van een kwalitatieve, onafhankelijke accountantscontrole (audit) waarin u onze expertise terugziet. Wij verzorgen audits voor ondernemingen, maar ook voor stichtingen en verenigingen. Ondernemers zijn verplicht om hun jaarrekening door een accountant met AFM-vergunning te laten controleren wanneer hun onderneming twee boekjaren achtereen aan minstens twee van de onderstaande drie voorwaarden voldoet:

  • Heeft u meer dan 50 mensen in dienst?
  • Heeft u een omzet van meer dan 12 miljoen euro?
  • Heeft u meer dan 6 miljoen euro balanstotaal?


Audit volledig op maat

Kenmerkt uw onderneming zich door globalisering of door een hoge mate van IT? Wij integreren deze items in onze gedegen controleaanpak. Inzicht in eventuele risico’s is voor u en ons van groot belang. Vanuit de controle rapporteren wij over zekerheid, risico’s en de beheersing van deze risico’s. Onze accountants zijn buitengewoon goed op de hoogte van de regels en eisen waaraan uw organisatie moet voldoen. Samen met u brengen we alle risico’s in kaart. Onze aanpak is gericht op kwaliteit en sluit perfect aan op de eisen die overheid en andere toezichthouders stellen aan uw financiële verslaglegging.


Audit als bruikbaar managementinstrument

Naast deze wettelijke regels en eisen kunnen we aanvullend ingaan op uw specifieke wensen en behoeftes. Niet elke organisatie is per slot van rekening hetzelfde. Laat u een audit uitsluitend uitvoeren omdat het wettelijk verplicht is, om vervolgens niets met de resultaten te doen? Dan ontneemt u uw organisatie kansen en mogelijkheden om zaken anders en béter aan te pakken. Want we rapporteren uitvoerig bij een controle en voorzien de rapportage van zeer bruikbare adviezen en verbeterpunten. Zie het als een check-up of een second opinion. U heeft hiermee een zeer bruikbaar managementinstrument in handen.

ca. {distance}
Wij kunnen binnen ca. {duration}
bij u zijn vanuit {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u contact opnemen met {select}

{add}
{zip} {cty}
Telefoon: {phn}
Email: {eml}

Bezig met bepalen van de locatie