Toezichthouders en wetgevers vereisen een accountantscontrole op de jaarrekening voor organisaties van een bepaalde omvang en omzet. Door het verplichten van een accountantscontrole worden financiële misstanden voorkomen en bevorderen we de transparantie. Door het uitvoeren van een accountantscontrole verifiëren we of de jaarrekening een juist overzicht geeft van de financiële status van uw organisatie en beoordelen we of deze in overeenstemming is met geldende wet- en regelgeving. Op basis van deze bevindingen ontvangt u een controleverklaring bij uw jaarrekening.


Doel van een accountantscontrole

Een accountantscontrole wordt voor grotere organisaties verplicht gesteld om de integriteit van financiële rapporten te waarborgen en het vertrouwen van belanghebbenden te vergroten. Naarmate uw onderneming groter wordt, zijn er steeds meer verschillende belanghebbenden en zij moeten erop kunnen vertrouwen dat uw jaarrekening een eerlijk beeld geeft van de werkelijkheid. Om die reden controleren de accountants van Visser & Visser uw jaarrekening. De zogeheten controleverklaring brengt verslag uit van de bevindingen van deze controle.

Wanneer is een Accountantscontrole verplicht?

De verplichting voor een accountantscontrole hangt af van verschillende factoren, zoals de omvang van de activa en inkomsten en het aantal medewerkers. Wanneer u twee jaar op rij voldoet aan twee van de volgende drie criteria bent u als organisatie verplicht om een accountantscontrole te laten uitvoeren.

 • De omzet van uw organisatie is meer dan € 12 miljoen;
 • Het balanstotaal van uw organisatie is meer dan € 6 miljoen;
 • Het aantal medewerkers is meer dan 50 (fte).

Wanneer u meerdere ondernemingen in bezit heeft, die met elkaar een groep vormen dient u de cijfers bij elkaar op te tellen (consolideren).

Wie mag een controleverklaring afgeven?

Een controleverklaring mag alleen ondertekend worden door een RA-accountant of een AA-accountant met een speciale controlevergunning. De partij die de controleverklaring afgeeft dient volledig onafhankelijk te zijn en mag geen persoonlijke of financiële belangen hebben in de organisatie die wordt gecontroleerd. Op die manier wordt de objectiviteit en betrouwbaarheid van de controleverklaring gewaarborgd. Dit helpt stakeholders zoals investeerders en crediteuren om geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van nauwkeurige financiële informatie.

Soorten controleverklaringen

Onze accountants kunnen verschillende soorten controleverklaringen afgeven, afhankelijk van de bevindingen en de mate van zekerheid die we kunnen bieden. De drie meestvoorkomende soorten controleverklaringen zijn:

 • Goedkeurde controleverklaring: Dit is het hoogste niveau van zekerheid dat een accountant kan bieden. Hierbij wordt bevestigd dat de financiële overzichten een getrouw beeld geven van de financiële positie en prestaties van de organisatie.
 • Verklaring met beperking: Een controleverklaring met beperking wordt afgegeven wanneer de accountant tijdens het controleproces heeft vastgesteld dat er bepaalde beperkingen waren die van invloed waren op zijn vermogen om een volledige en onbelemmerde controle uit te voeren.
 • Verklaring van Oordeelonthouding: Indien de interne organisatie van de onderneming niet voldoet aan de minimaal vereiste normen, heeft de accountant de mogelijkheid om een verklaring van onthouding af te geven. In dergelijke gevallen is de accountant namelijk niet in staat om te bevestigen of de jaarrekening een accuraat beeld weergeeft.
 • Afgekeurde verklaring: De jaarrekening voldoet niet aan de minimale eisen en wordt afgekeurd.

Vrijwillige Accountantscontrole: Waarom Overwegen?

Een vrijwillige accountantscontrole is een auditproces dat een organisatie uit eigen initiatief laat uitvoeren, zelfs als er geen wettelijke verplichting of externe druk is om dit te doen. Er zijn verschillende redenen waarom je als organisatie kunt kiezen voor een vrijwillige accountantscontrole:

 • Verhoogde Geloofwaardigheid: Een vrijwillige controle verbetert de betrouwbaarheid van uw financiële rapporten en vergroot het vertrouwen van investeerders, klanten en andere belanghebbenden in uw organisatie.
 • Verbeterde Interne Processen: Een vrijwillige controle biedt inzicht in de sterke punten en zwakke punten van de interne financiële processen en controles van uw organisatie.
 • Strategische Besluitvorming: De bevindingen van een vrijwillige controle kunnen waardevolle inzichten bieden die leiden tot verbeterde strategische besluitvorming en efficiëntere bedrijfsprocessen.
 • Stakeholder Vertrouwen: Door proactief financiële verantwoording te tonen, kan uw organisatie het vertrouwen van belanghebbenden opbouwen en behouden.

Als organisatie bepaalt u zelf de reikwijdte van een vrijwillige accountantscontrole. Dit kan variëren van een algemene beoordeling van financiële overzichten tot een diepgaand onderzoek van specifieke financiële gebieden. Deze keuze hangt af van de doelstellingen van de organisatie en de behoeften van uw stakeholders.

Kennis van de markt

Bij het uitvoeren van een accountantscontrole is het selecteren van een ervaren en gekwalificeerd accountantskantoor van groot belang. Onze deskundige teams staan klaar om uw organisatie te begeleiden bij het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, het versterken van uw financiële transparantie en het bieden van waardevolle inzichten voor groei van uw onderneming. Door onze specialisme in Advocatuur, Zorg, Zakelijke dienstverlening en de Agri sector kennen we deze branches van binnen en van buiten. Lees meer over Visser & Visser of neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
 • Icon Copy 3 Professioneel advies
 • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
 • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur